Femern-vækst er ingen selvfølge

Den 1. januar 2021 blev starten på hovedanlægsfasen af Femern Bælt-forbindelsen markeret med et virtuelt spadestik. Med begivenheden kulminerede et kvart århundredes planlægning, og et årti med ekstraordinær anlægsaktivitet så sin begyndelse. Aldrig har vækstpotentialerne været større på Lolland-Falster, men ifølge forretningschef i Business LF, Steffen Johnsen, må erhvervslivet ikke tage væksten for givet. Det er nu, at virksomhederne skal køre sig i stilling til Femern-vækst, og der er masser af hjælp at hente.

Med et samlet budget på 53 mia. kr. er det et enormt anlægsarbejde, der frem mod 2029 skal forbinde Danmark og Tyskland med verdens længste sænketunnel. Nordeuropas største anlægsprojekt repræsenterer en vækstdriver i sværvægtsklassen, men væksten kommer ikke af sig selv. For forretningschef for Industri & Anlæg i Business LF, Steffen Johnsen, smager det daglige rugbrødsarbejde hovedsageligt af én ting – Femern.

-Lokalt er der store forventninger til anlægsarbejdet og den færdige forbindelse – og det med god grund. Men hvis det lokale erhvervsliv skal have mest muligt ud af anlægsarbejdet, og væksten skal fortsætte efter 2029, så kræver det en proaktiv indsats. Det er i høj grad det, Business LF – sammen med kommuner og erhvervsliv – arbejder med. Og det har vi gjort længe, påpeger Steffen Johnsen.

Mange hatte på

For Steffen Johnsen og Business LF spænder de konkrete Femern-indsatser bredt. Forretningschefen tilbyder blandt andet 1:1 sparring med lokale virksomheder, der gerne vil i spil til opgaverne, men organisationen er også one-point-of-contact for nationale og internationale virksomheder, der gerne vil udnytte mulighederne.

-Vi lægger stor vægt på at hjælpe vores lokale virksomheder med at positionere sig knivskarpt i forhold til Femern-opgaverne, men vi hjælper også udefrakommende med at etablere sig, med alt hvad det indebærer af myndighedskontakt til valg af lokation. I 2020 har vi eksempelvis givet mere end 30 virksomheder en fysisk fremvisning af Lolland-Falster og forretningsmulighederne. Vi har desuden et tæt samarbejde med underleverandørnetværk og en tæt dialog med konsortierne – så vi hele tiden har fingeren på pulsen.

Registreringsproces kom bag på virksomhederne

Generelt oplever forretningschefen en stor lokal iver efter at udnytte Femern-mulighederne –  og interessen fra udefrakommende virksomheder er også taget til, siden transportminister Benny Engelbrecht trykkede på startknappen tilbage i april 2020.

-Der er en stor gruppe virksomheder, som har siddet klar i startblokken og ventet på startskuddet. De virksomheder rækker nu ud til konsortierne med deres produkter og services. Jeg oplever dog, at mange virksomheder bliver overraskede over det registreringsformat, som man skal overholde for overhoved at komme i betragtning til konkrete opgaver. Her kan Business LF blandt andet hjælpe med processen.

Selvom Steffen Johnsen generelt oplever, at det lokale erhvervsliv har øjnene rettet mod byggepladsen i Rødby, så opfordrer han alligevel virksomhederne til at gå fra 5. til 6. gear.

-Det er nu, lokale virksomheder skal samle værdifuld viden og konkurrencekraft op ved at blive leverandør til og samarbejdspartner med Femern-konsortierne. Også selvom bygge- og anlægsbranchen i øjeblikket oplever stor aktivitet og har svært ved at skaffe arbejdskraft. Der kommer et tidspunkt, hvor de fremskudte offentlige investeringer slutter.

Der ER opgaver at hente  

I samme åndedrag ser Steffen Johnsen sit snit til at mane en fordom til jorden.

-Jeg oplever, at nogle virksomheder har den opfattelse, at de ikke har en jordisk chance for at blive udvalgt til opgaver, og lader være med at forsøge. Og ja, der vil være en del af de store entrepriser, som helt naturligt går til store udenlandske entreprenører, men vi ser allerede konkrete eksempler på, at det modsatte er tilfældet. Så en dedikeret indsats med konkurrencedygtige priser vil helt klart belønne den ihærdige og vedholdende virksomhed.

Styrket tilbud til lokale virksomheder     

Selvom corona-situationen har gjort det sværere at fasholde og opbygge stærke relationer til virksomheder og beslutningstagere, så fremhæver Steffen Johnsen én nøgleaktivitet i løbet af januar.

-Vi er på nippet til at lancere en ny indsats, hvor 60 lokale virksomheder får intensiv sparring. Formålet er at udvikle konkurrencedygtige virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Det handler om, at deltagervirksomhederne får et viden- og kompetenceløft, som de kan drage nytte af langt ind i fremtiden. Ikke kun på Femern-projektet, men også på andre store anlægsprojekter. Det tilbud glæder jeg mig usigelig meget til at få bragt i spil ude hos virksomhederne.

Steffen Johnsen understreger, at samarbejdet mellem kommuner og aktører har og er afgørende i bestræbelserne af få maksimalt ud af anlægsarbejdet.     

-Jeg oplever stor samarbejdsvilje på tværs af de aktører og interessenter, der arbejder omkring Femern forbindelsen. Uden den åbne dialog med kommunerne og underleverandørnetværkene havde vi ikke haft samme gode position, som vi har i dag.

Han slutter.

-Hvis der sidder virksomheder, som har svært ved at overskue, hvor deres muligheder ligger, så kan de kontakte mig. Business LF tilbyder 1:1 møder, hvor vi i samarbejde laver en indsatsplan for Femern-aktiviteterne.