Q&A med Michael Svane

Hvorfor er en veludviklet trafikal infrastruktur så vigtig for Danmarks udvikling?
Mobilitet er afgørende for vækst og beskæftigelse for alle virksomheder uanset beliggenhed. Tilgængelighed til markeder, kunder og arbejdskraft er vigtig for enhver virksomhed. Hvis en infrastruktur er belastet i form af trængsel eller i øvrigt ikke kan understøtte mobiliteten, så koster det tid og penge for den enkelte virksomhed, medarbejder og for samfundet som helhed.

Den seneste opgørelse fra Vejdirektoratet viser, at det koster os 26 mia. kr. om året at holde i kø. En dyr måde at spilde tid og penge på.

Hvorfor er det netop det trafikale område, som du har valgt som omdrejningspunkt for dit arbejdsliv? Jeg er blevet transportmand, fordi jeg blev ”fagligt forelsket” i vognmænd og transport. Infrastrukturen er arbejdspladsen for mange dag ud og dag ind, og jeg synes, at der var for få, som talte og taler infrastrukturen op. I dag handler det om mobilitet, og det er et bredere begreb end kun transport, men jeg brænder fortsat for at sikre det bedst mulige ”flow” i trafikken, uanset om man bor og arbejder på Lolland eller på Langeland.

Hvordan vil du beskrive perspektiverne i den udvikling, som Lolland-Falster gennemgår de kommende år (og hvor meget fylder Lolland-Falster i din faglige bevidsthed)?
Det har altid været en kamp mellem landsdelene om at sikre sig en del af kagen i form af statslige investeringer i tog/veje m.v.

Vi får nu i kraft af Femern-forbindelsen en historisk saltvandsindsprøjtning, som er kolossal og vil sætte mange positive aftryk på Lolland- Falster. Men man skal huske, at infrastruktur er et middel til at opnå noget andet eller mere.

Derfor kræver det hårdt arbejde hele vejen rundt fra kommuner, Region, Business LF og mange flere at høste de fordele, som nu skabes.

Jeg er født på Lolland, og det er jeg så stolt af. Jeg har en faglig tilgang til at engagere mig i hele landets infrastruktur, men Lolland-Falster betyder meget i den forbindelse, fordi den store transportkorridor fra Skandinavien – via København – Hamburg – Tyskland løber lige igennem området.

Jeg kan huske tilbage til maj 1963, hvor min tvillingebror og jeg selv stod på togperronen i Rødby Havn til indvielsen af Fugleflugtslinjen. Erindringen herom og ikke mindst indtrykket af en verden, der åbner sig, har været min inspiration.

DI Transport har en vision om, at Danmark skal være en førende nation for transport og logistik i Europa. Hvilken rolle kommer Lolland-Falster til at spille i den forbindelse?
Lolland-Falster bliver en stor arbejdsplads rigere, og ikke mindst håber jeg på, at tunnelfabrikken kan blive permanent. Så får vi ikke kun vedvarende arbejdspladser, men også mulighed for at udnytte en tunnelfabrik til at styrke forskning, uddannelse og innovation om tunnelbyggerier. Det er vigtigt, at vi allerede nu er i gang med at planlægge, hvordan vi aktivt vil bruger de fordele og gevinster, som en Femern-forbindelse skaber. Det kan kun gå for langsomt.

Ser du andre trafikale potentialer i landsdelen i forhold til at gøre sig (endnu mere) gældende i DI’s vision om en infrastruktur i verdensklasse (ud over de nuværende indsatser)?
Der er mange projekter, som vi gerne skal have realiseret i den kommende aftale om grøn mobilitet. Jeg har især fokus på at skabe yderligere værdi for os alle ved at styrke motorvejene på Sjælland, herunder rute 54 Næstved- Rønnede samt også se nærmere på en sjællandsk tværforbindelse, som kan binde Femern-forbindelsen sammen med øst/ vest trafikken henover Sjælland mod Fyn/Jylland. Jeg er også optaget af, at Lolland-Falster får bedre togforbindelser, jf. togfonden, men i det hele taget en infrastruktur, som understøtter også kollektiv trafik og cykling. På Fyn støtter jeg en færdiggørelse af den fynske motorvej E20 rundt om Odense. Skal jeg tænke meget stort, så synes jeg, det er en spændende tanke med en fast forbindelse mellem Sydfyn og Als.

Du er næstformand i Rute 9 Komiteen. Hvorfor er et fremskudt færgeleje ved Tårs en prioritet for DI?
Jeg er optaget af de helt store forbindelser, men jeg har også en passion for at binde Danmark bedre sammen. Og intet er mere skønt end at være med til at støtte en forbindelse, som binder to landsdele sammen – landsdele, som ikke altid har haft det nemt.

Kan det lokale erhvervsliv gøre sig gældende i forhold til at præge dagsordenen omkring fremtidige trafikale udviklingsindsatser?
Ja man skal turde gribe mulighederne. Hvis man ikke gør det, så flyder gevinsterne blot et andet sted hen.